Cestovní doklady dětí

Od roku 2012 mohou děti cestovat pouze s vlastním pasem, v schengenském prostoru i s občanským průkazem. Žádost o vyhotovení dokladu podávají rodiče, úřad však musí navštívit i dítě, aby ho úředníci na místě vyfotili. Vzhledem k tomu, že vzhled malých dětí se rychle mění, je potřeba doklady aktualizovat, i když jsou ještě formálně platné.
V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí.

Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.